Sàn Gỗ Công Nghiệp
SÀN GỖ KOSMOS TS7538
SÀN GỖ KOSMOS TS7538
Quy cách: 1216mm x 196mm Độ dày: 8mm
Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 15 Năm
Giá: 148,000đ Xem chi tiết
SÀN GỖ KOSMOS TS7539
SÀN GỖ KOSMOS TS7539
Quy cách: 1216mm x 196mm Độ dày: 8mm
Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 15 Năm
Giá: 148,000đ Xem chi tiết
SÀN GỖ KOSMOS TS2299
SÀN GỖ KOSMOS TS2299
Quy cách: 1216mm x 196mm Độ dày: 8mm
Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 15 Năm
Giá: 148,000đ Xem chi tiết
THAIXIN MF 1048
THAIXIN MF 1048
Quy cách: 1205mm x 192mm Độ dày: 8mm
Xuất xứ: Thailand Bảo hành: 25 năm
Giá: 230,000đ Xem chi tiết
THAIXIN HK1048
THAIXIN HK1048
Quy cách: 1205mm x 193mm Độ dày: 12mm
Xuất xứ: Thailand Bảo hành: 25 năm
Giá: 350,000đ Xem chi tiết
SÀN GỖ GALAMAX BG220
SÀN GỖ GALAMAX BG220
Quy cách: 808mmx130mm Độ dày: 8.3mm
Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 15 năm
Giá: 170,000đ Xem chi tiết
Sàn Gỗ Tự Nhiên
Keo - Tram KC 03
Keo - Tram KC 03
Quy cách: 90x900mm Độ dày: 15mm
Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 10 năm
Giá: Liên hệ Xem chi tiết
Gỗ Lim
Gỗ Lim
Quy cách: 90x900mm Độ dày: 15mm
Xuất xứ: Lào Bảo hành: 10 năm
Giá: Liên hệ Xem chi tiết
GỖ LIM - LÀO
GỖ LIM - LÀO
Quy cách: 90x900mm Độ dày: 15mm
Xuất xứ: Lào Bảo hành: 10 năm
Giá: Liên hệ Xem chi tiết
Gỗ Đỏ 04
Gỗ Đỏ 04
Quy cách: 90x900mm Độ dày: 15mm
Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 10 năm
Giá: Liên hệ Xem chi tiết
Gõ Đỏ 02
Gõ Đỏ 02
Quy cách: 90x900mm Độ dày: 15mm
Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 10 năm
Giá: Liên hệ Xem chi tiết
Gõ Đỏ 01
Gõ Đỏ 01
Quy cách: 90x900mm Độ dày: 15mm
Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 10 năm
Giá: Liên hệ Xem chi tiết
Sàn Gỗ Ngoài Trời
Smart Wood HD 9005
Smart Wood HD 9005
Quy cách: 1195x141x8mm Độ dày: 8mm
Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 30 năm
Giá: Liên hệ Xem chi tiết
sàn Atwood
sàn Atwood
Quy cách: 135, 25 Độ dày: 25mm
Xuất xứ: Nhật Bảo hành: 10 năm
Giá: Liên hệ Xem chi tiết
Sàn Awood.
Sàn Awood.
Quy cách: 105 30 Độ dày: 30mm
Xuất xứ: Nhật Bảo hành: 10 năm
Giá: Liên hệ Xem chi tiết